Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

Savremeni trendovi hotelijerstva i njihova primena u hotelhousekeeping-u

Baviti se trendovima znači biti u stanju sagledati sveobuhvatnu sliku određene pojave, osvrnuti se na dosadašnja kretanja, sadašnji trenutak i proceniti budućnost. To nije nimalo lako posao. Posebno kada se radi o delatnosti kakvo je hotelijerstvo. Hotelijerstvo je usmereno ka ljudima i zadovoljavanju njihovih potreba. A ljudi danas žive u vremenu velikih i stalnih promena […]