Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

HSK menadžeri – REGION

Ivana Malek

HSK menadžer, Hotel Ramonda – Rtanj
od aprila 2023 – i dalje…

PRIZNANJA: 2024 – Nosilac znaka Ambasador
dobre usluge, kao najuspešniji HSK menadžer u 
Srbiji

KONTAKT: +381 30 215 5 050
ivana.malek@ramondahotel.com
www. ramondahotel.com