Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

Katarina Đorđević Linc

Katarina Đorđević Linc ima više od 20 godina iskustva u nekoliko industrija: hotelskoj, FMCG, Zdravstvu, Farmaciji. Diplomirala je menadžment u hotelijerstvu (Hotelhandelsschule Steiger Schuhle Zurich).
Profesionalna iskustva na liderskim pozicijama, sticala je u zemlji i inonstranstvu (Švajcarska, Azerbejdžan). Trenutno na poziciji Key Account Manager-a u farmaceutskoj industriji.
Trenerska ekspertiza obuhvata teme vezane za rešavanje konflikta, kreiranja vrhunske (Stelar) usluge i Customer Experience.
Dosadašnji rezultat: više od 7.000 polaznika i 600 održanih treninga, motivacionih govora, coaching sesija. Širok spektar klijenata za koje je do sada pružala konsultantske usluge obuhvataju širok spekatar industrija počevši od telekomunikacione, bankarske, IT, prehrambene, građevinske, zdravstvene i faramaceutske.
Prosečna ocena do sada održanih treninga: 4.9
Moto: „Živi promenu koju želiš da vidiš“.