Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

Goran Kovačević

GORAN Kovačević, COO u Atoll Hotel Management i GM Holiday Inn Belgrade