Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

Duška Ignjatović

Duška Ignjatović je preduzetnica, poslovni konsultant, mentor i razvojni kouč, sa 15+ godina iskustva u struktuiranju biznisa i radu sa ljudima, na poslovnim i ličnim procesima, potencijalima i optimizacijama.
Kao osnivač Go2Flow, life & work style concept-a kvalitetnog, efikasnog i ispunjenjog života i rada, posvećena je unapređenjima efikasnosti rada timova, tim lidera, preduzetnika, menadžera i poslovanja, poboljšanju kvaliteta njihovog rada, na razvoju potencijala, stvaranju dodatnih vrednosti, većih rezultata, uz optimalno i svesno investiranje ličnih i poslovnih resursa.
Koncept njenog rada na razvoju ljudskih potencijala zasnovan je na tri osnovne strategije: lični razvoj, stalni rast i povezivanje na svim nivoima, dok se programi kreiraju na „PRO“ principu, odnosno objedinjuju rad na Procesima, Resursima i Odnosima, a centralna tema je „self-leadership“, na kojem se zasniva vođenje ljudi i upravljanje poslovnim procesima i rezultatima.
U radu primenjuje savremene metodologije, prilagođene načinu rada ljudskog uma. Programi su iskustveni, što omogućava transformaciju na nesvesnom nivou, a ne samo prikupljanje informacija.
Tema kojom će se baviti na ovogodišnjoj Konvenciji je: “To-BE i To-DO lider”.