Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

PREZENTACIJA: Profesionalni status osoblja hotelskog domaćinstva (Palić 2022)