Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

PREZENTACIJA – Održivi razvoj, GSTC kriterijumi (Beograd, 2024)