Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

PREZENTACIJA – „Liderstvo u funkciji unapređenja kvaliteta usluga u hotelijerstvu“ (Beograd, 2024)