Dana
Sati
Minuta
Sekudni

Do 3. HSK Konvencije u hotelu Metropol Palace

Liljana Kosar

S ponosom predstavljamo profesorku univerziteta, specijalizovanu za oblast hotelijerstva, koja već decenijama stvara vrhunske profesionalce od kojih mnogi danas vode najbolje hotele širom sveta. Ona je čitavih 40 godina posvetila edukaciji studenata i hotelijera kao predavač na Visokoj hotelijerskoj školi, Beogradskom i Novosadskom univerzitetu, na Univerzitetu Crne Gore i kao saradnik Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, pri Univerzitetu u Rijeci. Radila je na izradi prvog Pravilnika o kategorizaciji smeštajnih objekata, bila član Komisije za kategorizaciju smeštajnih objekata u Srbiji, učestvovala na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, a autor je i koautor kapitalnih univerzitetskih udžbenika i monografija iz oblasti hotelijerstva, kao i brojnih naučnih i stručnih radova. Učestvovala je u velikom broju obuka za zaposlene u turizmu i hotelijerstvu u svojstvu edukatora, a već 20 godina, od samog osnivanja, učestvuje u svim projektima Ambasadora dobre usluge: dr LjILJANA KOSAR. Njena ovogodišnja tema, kojom otvaramo 2. REGIONALNU Hotel Housekeeping KONVENCIJU, je: Savremeni trendovi hotelijerstva i njihova primena u housekeeping-u